Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2014

2325 a492 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
2125 9e82 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
Sponsored post
feedback2020-admin
czkawka
  I nie chcę już niepokoju w głowie.
— Nie Chcę Już
Reposted fromIriss Iriss viafrom-my-soul from-my-soul
czkawka
7031 69a8
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
7917 1298 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
7915 a87c 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
7907 0eeb 390
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33
5184 7ddc 390
czkawka
Pieprzona dojrzałość puka do naszych drzwi A nam jakbym odechciało się otwierać – jeszcze nie dziś
— TMK aka Piekielny
Reposted fromznamysie znamysie viaarizonadream arizonadream
czkawka
Jesteś na tyle atrakcyjna, na ile się czujesz
Wszystko zaczyna się w głowie
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb
czkawka
Można zachorować na jedno tylko wspomnienie [...]
— Paolo Giordano – Samotność liczb pierwszych
Reposted frompuella13 puella13 viairbjarbirb irbjarbirb

January 27 2014

czkawka
żeby już był maj. albo kwiecień chociaż.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie vianotenough notenough
czkawka

Bądź obojętna, przynajmniej udawaj.


czkawka
7965 7122 390
Reposted fromumorusana umorusana viagoniewicz goniewicz
czkawka

nie chcę tłumu, chcę jednego człowieka. 
po prostu...

— wiw
Reposted fromwiwiana wiwiana viamalinowowa malinowowa
czkawka
4028 c5e4 390
Reposted fromsomethingmore somethingmore viamalinowowa malinowowa
czkawka
6655 b10c 390
Reposted fromrugal rugal viamalinowowa malinowowa
czkawka
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromyourtitle yourtitle viamalinowowa malinowowa
czkawka
  Jeżeli marzysz o czymś wystarczająco długo, to w końcu się spełni.
— Mario Curnis
Reposted fromcieszypucha cieszypucha viamalinowowa malinowowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...